0

VerGelsin Hakkında

Bu Gizlilik Politikası ("Gizlilik Bildirimi"), kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, güvenliğinin sağlanması konularını ve bu konular ile ilgili olarak sahip olduğunuz haklarınızı açıklamaktadır.  .


Gizlilik ve Çerez Politikası 222

Gizlilik Politikası:

vergelsin.com ülkemizde yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tüketici haklarının ve bilgilerinin korunmasına yönelik tüm önlemleri en üst seviyede alıyor. Bu doğrultuda tüm ziyaretçilerimizin ortaya koyduğumuz hizmetlerden faydalanırken kişisel bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlem ve politikaları gerçekleştiriyoruz. Bunu sağlamak adına, işbu vergelsin.com Gizlilik Politikası, tüm müşteri ve ziyaretçilerimizin şahsi verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile belirtilen şekillerde sağlanması ve kullanıcılarımızın bu konu hakkında net bir bilgiye sahip olmanız amacıyla hazırlanıyor. vergelsin.comın çerez politikası yasal mevzuat ve yükümlülüklere tam uyumlu ve entegredir.

İşbu ‘’Gizlilik Politikası’’ amacı, vergelsin.com tarafından yönetilen internet sitemiz ve mobil uygulamamızın yönetilmesi esnasında site ve mobil uygulamamızı ziyaret eden tüm kullanıcıların internet sitemiz ile paylaştıkları veya ziyaretçilerimizin platformlarımızı kullanımı esnasında belirttiği kişisel verilerin yasal olarak kullanımına ilişkin koşul ve şartları ihtiva ediyor.

Hangi Veriler Sistemde Yer Alıyor?

vergelsin.com tarafından sizlere daha kaliteli hizmet sunmak adına kullanılan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri olarak kabul edilen bilgilerin hangileri olduğu belirtiliyor. Aksi bir durum net bir şekilde sitemiz gizlilik politikasında belirtilmedikçe, işbu vergelsin.com ‘’Gizlilik Politika’’ kapsamında beyan edilen hüküm ve koşullar doğrultusunda “kişisel veri” kapsamı aşağıda yer alan bilgileri ifade ediyor;

 • Kişisel Kimlik Bilgisi,
 • Kişisel İletişim Bilgisi,
 • Kişisel Kullanıcı Bilgisi,
 • Kişisel Kullanıcı Hareketlilik Bilgisi,
 • İşlem Güvenliği Bilgisi,
 • Kişisel Finansal Bilgi,
 • Pazarlama Bilgisi,
 • İstek/İtiraz Yönetimi Bilgisi şeklindedir.


 

Kişisel Veri Kullanma Sebepleri

vergelsin.com, platformlarımızı kullanan ziyaretçilerimiz tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik sürecine ilişkin verilerin kayıt altına alınması, ziyaretçilerimizin platformlarımız üzerinden sunduğumuz hizmetlerden yararlanmasının sağlanması, sistem hatalarının belirlenerek performans takibinin gerçekleştirilmesi ve platformlarımızda sunulan hizmetleri işleyişinin iyileştirilmesine yönelik olarak kullanılıyor. Ayrıca platformlarımızın veri yedeklemelerinin sorunsuz gerçekleştirilmesi, vergelsin.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri haberdar edilmesi için vergelsin.com ilgili birimlerinin çalışmalarını gerçekleştirebilmesi amacıyla kişisel verilerin anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek yasa tarafından belirtilen usullerde kullanılıyor.

Veri Sahiplerinin İzniyle İşlenecek Kişisel Veriler

Platform ziyaretçilerimizin açık bir şekilde iznine tabi olan veriler kapsamında, vergelsin.com, ziyaretçilerimizin platformlarımız üzerindeki tüm iş ve işlemlerini takip edip kayıt altına alıyoruz. Bu sayede kullanıcı deneyiminin daha yukarıya çekilmesi, istatistiki verilerin oluşturulması, profilleme çalışmaları, doğrudan kişiye yönelik pazarlama stratejileri, kullanıcılara özel promosyon faaliyetlerinin sağlanması ve bu doğrultuda elde edilen tüm bilgilerin vergelsin.comın reklam ve pazarlama içeriğinde kullanılması amacıyla açık izne tabi veri işlenerek ve aşağı kısımda belirtilen taraflarla bu bilgileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yönteminin Hukuki Dayanağı

vergelsin.com tarafından kişisel veriler, platformlarımız üzerinden ve elektronik ortamda sizlerin onayı ile toplanıyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile belirtilen yasal usullerde toplanan kişisel veriler kanun maddesinde yer alan 5. ve 6. maddeleri ve işbu Gizlilik Politikası’nda ortaya konulan amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarımı yapılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca veri sahiplerinin yasal hakları bulunuyor. İşbu Gizlilik Politikası’nda bu yasal haklar doğrultusunda tüm işlemler gerçekleştiriliyor. Kişisel veri sahiplerinin yasa kapsamında sahip olduğu haklar ise şu şekildedir;

 • Veri sahipleri kendileri hakkındaki verilerin işlenip işlenmeme bilgisini öğrenme, bilgilerin işlenmesi durumunda bununla ilgili ayrıntıları talep etme hakkına,
 • Veri sahipleri işlenen bilgilerinin hangi amaçla işlendiği ve bu amaca uygun olarak kullanıp kullanılmadığı yönünde bilgi sahibi olma,
 • Kişisel verilerin yanlış işlenmesi durumunda bunların ivedilikle düzeltilmesini isteme,
 • Kanunca belirtilen kişisel veri işleme sonrasında veri işlenmesine neden olan sebebin ortadan kalkması durumunda işlenen verilerin silinmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler sonucunda işlenmesi ile kendi aleyhine çıkacak sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal edecek şekilde işlenmesi durumunda ortaya çıkacak zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
   

Yasalarca belirtilen veri sahiplerinin kullanımına yönelik talepler, kişisel veri sahipleri tarafından internet sitemizde bulunan ve 6698 sayılı Kanun doğrultusunda vergelsin.com tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin politikada belirtilen yöntemlerle talep edilebilecektir vergelsin.com, belirtilen talepleri 30 gün içerisinde yerine getirmekte yükümlüdür. vergelsin.comın oluşturulan taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından daha önceden belirtilen bir ücret tarifesi olması durumunda böyle bir ücret talep etme hakkı saklı bulunuyor.

Çerez Politikası:

vergelsin.com tüm platform kullanıcılarımızın sunduğumuz hizmetlerimizden güvenli ve tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamak amacıyla platformlarımızı kullanan ziyaretçilerimizin bilgi gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Ülkemizde ki birçok web sitesi ve mobil uygulamada olduğu gibi vergelsin.comın platformlarımızı kullanan ziyaretçilerimiz için kişiye özel içerik ve reklamlar sağlama, site içinde geliştirici çalışmalar yapmak ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını ortaya koyabilmek adına Çerezler kullanılıyor. İşbu Çerez Politikası vergelsin.comın Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

vergelsin.com, işbu Çerez Politikası’nı platformlarımızda hangi çerezlerin tercih edildiği ve platform ziyaretçilerimizin bu Çerez Politikası tercihlerini nasıl değiştirebileceğini belirtmek amacıyla hazırlanıyor. vergelsin.com bünyesinde kişisel verilerinizinişlenmesine ilişkin daha kapsamlı bilgiye vergelsin.com Gizlilik Politikası’nı inceleyerek elde edebilirsiniz.

Çerezlerin İzin ve Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

vergelsin.com, Gizlilik Politikası kapsamında platform ziyaretçilerimize Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında ihtiyaç duyulan tüm bilgileri ortaya koyma ve Çerez tercihleri konusunda ziyaretçilerimize tam bil bilgilendirme gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, platformlarımızda bulunan Çerez bilgilendirme bildiriminin kapatılması ve platformlarımızın kullanılmaya devam edilmesi durumunda Çerez kullanımına onay verildiği kabul ediliyor. Platform kullanıcılarımızın Çerez bildirimlerini değiştirme hakları her zaman saklıdır. vergelsin.com tarafınca belirtilen bu politika hükümlerini dilediği zaman değiştirme hakkında sahiptir.